;”>کفسابی شیخی

اماده ارائه خدمات به مشتریان در همه مناطق تهران و کرج

کارهای جزیی نیز پذیرفته میشود :

۱-مکان هایی که جوهر نمک ریخته شده باشد.

۲_پله و پاگرد

۳_اشپزخانه

۴_واحدهای اداری و مسکونی و پارکینگ ها

 

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%a8